Hvorfor være medlem af BusinessForum Skanderborg?

Mød CFO og medejer Kasper Nilherd Østergaard, BetaPack A/S 

”Min deltagelse i BusinessForum Skanderborg giver værdifuld sparring med andre lokale erhvervsledere og virksomhedsejere. Dette netværk tilbyder ikke kun inspiration, men også dybdegående personlig indsigt i, hvordan mine lokale kolleger håndterer store udfordringer. Det inkluderer fortrolige samtaler om strategiudvikling, tilgange til bæredygtighedsdagsordenen, og ledelsesrollen. Dialogen med andre lokale erhvervsfolk åbner op for nye perspektiver, som beriger både min virksomhed og min daglige ledelse.”

Mød Managing Director, CEO Claus Nørgaard, Caldan Conveyor

”Der er flere fordele ved at være medlem af BusinessForum Skanderborg. På netværksmøderne møder jeg andre erhvervsledere fra Skanderborg-området, hvor vi udveksler erfaringer og ideer. Netværksmøderne giver også mulighed for at møde kommunale ledere og på den måde blive ajourført med, hvad der gøres for erhvervslivet i Skanderborg kommune. Jeg kommer altid hjem med ny viden og med nye kontakter efter et netværksmøde.”

Vil du vide mere om aktiviteter, optagelseskriterier og priser for medlemskab?